Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że Zajazd Sokołda działająca przy Sokołda 1, 16-030 Supraśl zarządza następującym zakresem Państwa danych przetwarzanych w ramach realizacji oferowanych usług: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy, adres e-mail, telefon.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1.     Administratorem wyżej wymienionych danych (dalej: Administrator) jest: Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy Sokołda Witold Dawidziuk, Sokołda 1, 16-030 Supraśl, NIP 9660618981,

2.      Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc pod adres: Zajazd Sokołda, Sokołda 1, 16-030 Supraśl, pod numerem telefonu 661893139, lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc pod adres email: kontakt@zajazdsokolda.pl

3.     Dane osobowe przechowywane w systemie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

4.     W związku z przetwarzaniem w systemie Państwa danych przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych zawartych w systemie,

b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych zawartych w systemie,

c) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych zawartych w systemie,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zawartych w systemie,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zawartych w systemie,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

1. Tradycyjną pocztę: Zajazd Sokołda, Sokołda 1, 16-030 Supraśl

2. Adres email: kontakt@zajazdsokolda.pl

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.